הינו מותג של חיים טובים.

לשכת סוכני הביטוח בישראל בדקה את כל התוכנות הקיימות בישראל, תוכנות המשמשות ככלי מכירה בידי הסוכן. הלשכה, שהינה הגוף המקצועי ביותר בישראל, ערכה בדיקה מעמיקה שכללה את נכונות הנתונים והתוצאות, התאמה לרגולציה, קיומו של תכנון פיננסי הוליסטי אמיתי, וכן את העזרה האמיתית שמקבל הסוכן לטובת הגדלת המכירות.

לשכת סוכני הביטוח בישראל החליטה כי חיים טובים הוא הכלי המכירות הנכון לסוכני הביטוח.
מיתגנו את גירסת הלשכה תחת המותג TARGET. לשכת סוכני הביטוח בישראל פעילה בעדכון התוכנה. הלשכה מעודדת את הסוכנים לעבודה מקצועית ורואה בשימוש ב-TARGET כנדבך חשוב ביותר בעבודה נכונה וראויה.

חברת תותים משמשת נקודת קשר אחת לסוכנים חברי הלשכה אשר מעוניינים לרכוש ולהפעיל את TARGET. זו המערכת המומלצת על ידי לשכת סוכני הביטוח לחבריה. מערכת אשר מאפשרת לסוכן ביצוע יעיל ומקצועי של תכנון פיננסי אישי ללקוחותיו.


 

הדרכה
לחצו כאן
להורדת קובץ הדגמה

 


רכישה
הקליקו לפרטים אודות רכישת התוכנה ומחירים