למה תותים?

 • ידע
 • ניסיון
 • מוניטין
 • אנשי שטח
 • הבנת שוק הביטוח
 • הבנת שוק הפנסיה
 • הבנת שוק הפיננסים
 • איפיון
 • אקטואריה
 • יכולות תיכנות
 • עבודה מול הגופים הגדולים בישראל
 • עמידה קפדנית בלו"ז
 • הרבה שנים
 • התמדה
 • ביטחון
 • סודיות
 • חדשנות
 • יותר מכירות
 • התאמה לרגולציה
 • מחוייבות אישית
 • ראיית עתיד
 • יכולת המחשה
 • פשוט ולעניין
 • אנשים טובים

 

למה תותים?