כסף גדול: מערכת למכירת תיקים מנוהלים

 

כסף גדול הוא מוצר ייחודי הנותן מענה מובנה ומלא לשיווק מכירה ומעקב מכירות של ניהול תיקים. מערכת למכירת תיקים מנוהלים נותנת מענה מקצועי ומיטבי במציאות בה משווק פיננסי נדרש לבחינה מלאה של צרכי הלקוח ובחירה מושכלת, של מבנה ניהול תיק הנכסים אותו הוא ממליץ ללקוח. כל זאת תוך מילוי מושלם של כל תנאי הרגולציה.

הפתרון עליו שקדו מומחי הפיתוח מאפשר לכל משווק למכור ולהסביר באופן קל ופשוט סוגיות מורכבות בעולם הפיננסים. סיפור המכירה כולל באופן מתודי את כל השלבים הנדרשים על ידי הרגולטור ובסופו מפיקה המערכת סט טפסים ודיווחים שהם חלק הכרחי ובלתי נפרד מהתהליך.

המערכת כוללת בין היתר ביצוע אפיון צרכי לקוח ומביאה בחשבון את כל נכסיו הקיימים. המערכת מחשבת את רמות הסיכון בהם מעוניין הלקוח להשקיע מחד ואת רמות הסיכון לחברה כלקוח עם תיק מנוהל מאידך.

קלות השימוש, התצוגה הנוחה והתהליך הלוגי מאפשרים למשווק וללקוח לעבור את מסכת השאלות וההבהרות לאורך התהליך.

 

מודולים מרכזיים במערכת למכירת תיקים מנוהלים

  • אפיון ובירור צרכי לקוח

אפיון צרכי לקוח

  • פרטי חשבון מנוהל
  • הכר את הלקוח

הכרת הלקוח

  • מערך טפסים

מערך טפסים

  • השלמות משרד אחורי

 

המערכת פותחה על בסיס פלטפורמת המכירות אותה חברת תותים מפתחת ומשווקת ומהווה תשתית אחידה למכירת כל המוצרים הפיננסים והפנסיונים הקיימים והעתידיים.

להלן פירוט מספר דגשים אפליקטיביים התומכים בתהליך המכירה המבוצע על ידי מערכת מכירת תיקים מנוהלים:

1. המערכת מחייבת החתמת לקוח על הסכם שיווק לפני כל פעולה.

2. מערכת המלווה את תהליך המכירה בצורה מתודית. ע"פ סוג הלקוח נפתחות השאלות המתאימות ומתמלאים הטפסים המתאימים.

3. לפני מילוי שאלון "ברור צרכי לקוח" המערכת מציגה למשווק חלון הסבר עבור הלקוח על התהליך. סגירת חלונית ההסבר מהווה אישור כי המשווק ביצע את האמור.

4. הקפדה על שדות חובה בכל השאלונים והטפסים, בקרה על המצאות חתימות לקוח ומשווק בכל המקומות הנדרשים.

5. בכל המקומות בהם נדרש המשווק להציף גילוי נאות המערכת מקפיצה הודעה מתאימה למשווק.

6. כל הטפסים נחתמים גרפית ודיגיטלית באמצעות חתימה מאושרת. כל החומר מועבר ללקוח במייל מוצפן תוך שמירה על הפרטיות.

7. ממשקים למערכות ההמשך – העברת הנתונים והטפסים למערכות תפעוליות במשרד אחורי.

השימוש במערכת מאפשר למשווק ולארגון לבצע אכיפה ממוכנת של התהליך, הקפדה על שדות חובה ועמידה בתנאי הרגולציה וזאת תוך כדי ייעול הן של עבודת אנשי המכירות והן של התפעול בארגון.

כסף גדול