חיים טובים - פונקציות מרכזיות

1. תכנון הוליסטי

מערכת חיים טובים מאפשרת לבצע תכנון הוליסטי עבור הלקוח. המערכת מבצעת אבחנה בין ארבעה סוגי כלים פיננסים העומדים לרשות הלקוח:
 

1. הגנות במקרה של מוות - כספים אשר יעמדו לרשות מוטבי המבוטח.
2. הגנות לצרכי המשפחה - כספים ובטחונות שיעמדו לרשות המבוטח ומשפחתו בעת צרה.
3. צבירה קיימת -  מהם הסכומים הצבורים היום בתכניות השונות.
4. גיל הפרישה  -  איזה פנסיה חודשית וסכומים חד פעמיים יעמדו לרשות הלקוח.
 

המערכת מאפשרת להשלים בצורה נוחה פערים אשר קיימים  בנושאים השונים.
 

תכנון הוליסטי2. תכנון פנסיוני ופיננסי

מערכת חיים טובים מבצעת באופן אוטומטי תכנון פנסיוני עבור הלקוח. המערכת מבצעת חישוב צרכים ראשוני על בסיס פרמטרים. הפרמטרים ניתנים להתאמה אישית. 


המערכת משתפת את המבוטח ומאפשרת לו בחירה אישית הנעשית ע"י קביעה של המבוטח מהם הסכומים החודשיים הדרושים למשפחה ולמבוטח : "בחירת המבוטח". 

על בסיס הבחירות שמבצע המבוטח מגדירה המערכת את הפערים הקיימים. 

באמצעות תהליך הבחירה האישית, המבוטח הוא שקובע את סכומי הביטוח, דבר הגורם להחלשה ניכרת של ההתנגדות הטבעית הקיימת אצל אנשים לרכוש ביטוח חדש. סגירת הפערים, ורכישת ביטוח חדש, נעשית באופן מיידי וזורם  ע"י לחיצת כפתור. 
 

תכנון פנסיוני3. הצגת תיק קיים / מעודכן

מערכת חיים טובים מציגה ללקוח בצורה נוחה את כל התוכניות הקיימות בתיק שלו מכל היצרנים במשק הישראלי, וכן את כל נכסיו הפיננסיים והנדלניים, בכל האפשרויות הקיימות במשק.
 

הצגת תיק קיים


 

4. שאלון שנאת סיכון

מערכת חיים טובים מחייבת לבצע הגדרת שנאת סיכון, בהתאם לדרישות הרגולציה, בצורה נוחה וידידותית ותוך שיתוף הלקוח בתהליך.
 

שאלון סיכון5. גרף חכם

הגרף החכם הוא כלי ייחודי לתותים ולתוכנת חיים טובים, המאפשר בדיקה של חלופות ראויות לתכנית קיימת בצורה גרפית ואינטואיטיבית.

התכנית הקיימת מוצגת באופן גרפי: הסוכן/משווק יכול לבחור בדיקה של תכנית טובה יותר ולקבוע מה מטרת הבדיקה.
מטרה 1: הגדלת סכום החיסכון/הפנסיה תוך שמירה על סכום הביטוח הקיים בתכנית המקורית.
מטרה 2: הגדלת סכום ביטוח החיים תוך שמירה על סכום החיסכון/הפנסיה הקיים.
תפעול הגרף החכם נעשה ע"י גרירת קו בגרף. התשובה מתקבלת מיד עם סיום הגרירה.
 

גרף חכם

 

לתיאור המוצר חיים טובים לחצו כאן

לתיאור הארכיטקטורה של המערכת לחצו כאן

חיים טובים - פונקציות מרכזיות